درباره آکادمی

56165165

 ارائه ناب در حقیقت تلاشی است برای نگاهی عمیق تر به مهارت های ارتباطی و در ارائه ناب ما بر یک چیز تمرکز داریم و آن؛ نحوه ارائه محتوا به شکلی تاثیر گذار و ترغیب کننده است.  

علت اهمیت فوق العاده ای که ما برای ارائه قائل هستیم، برخاسته از تعریفی است که ما از ارائه (Presentation) داریم. ” ارائه ابزار و یا مکانیزمی است که ما توسط آن به دیگران در مورد تفکرات، ایده ها و تجربیات خود، اطلاعاتی منتقل می کنیم.”
با این تعریف فعالیت های زیادی را باید به ارائه تعمیم دهیم. از جمله این فعالیت ها می توان نحوه صحبت کردن با افراد، سخنرانی کردن در یک جمع، نحوه لباس پوشیدن، چگونه منتشر کردن مطالب در شبکه های اجتماعی خود و … اشاره کرد.
آکادمی ارائه ناب جایی است برای بهبود تمامی مهارت هایی که در ارائه ها بهره میگیریم. از جمله این مهارت ها می توان: داستان گویی، طراحی بصری، تسلط کلامی، سخنرانی، زبان بدن و بسیاری دیگر را نام برد.