درباره ما

56165165

آکادمی ارائه ناب متشکل از تیمی است که در حوزه ارائه فعالیت می کنند.
علت اهمیت فوق العاده ای که ما برای ارائه قائل هستیم، برخاسته از تعریفی است که ما از ارائه (Presentation) داریم.
” ارائه ابزار و یا مکانیزمی است که ما توسط آن به دیگران در مورد تفکرات، ایده ها و تجربیات خود، اطلاعاتی منتقل می کنیم.”
با این تعریف فعالیت های زیادی را باید به ارائه تعمیم دهیم. از جمله این فعالیت ها می توان نحوه صحبت کردن با افراد، سخنرانی کردن در یک جمع، نحوه لباس پوشیدن، چگونه منتشر کردن مطالب در شبکه های اجتماعی خود و … اشاره کرد.
آکادمی ارائه ناب جایی است برای بهبود تمامی مهارت هایی که در ارائه هایمان به آنها نیازمندیم. از جمله این مهارت ها می توان؛ تسلط کلامی، مذاکره، سخنرانی، زبان بدن و بسیاری دیگر را نام برد.
 ارائه ناب قدم گذاشتن در راهی است، که ما می خواهیم توسط آن ارتباطات مؤثرتری با دیگران داشته باشیم. راهی که در ابتدا باعث بهبود زندگی فردی و در نهایت زندگی اجتماعی ما خواهد بود. برای ارائه بهتر داشتن نحوه ارائه برتر( ناب) را باید بیاموزیم. 

امیدواریم در این راه با حمایت شما بتوانیم سطح ارائه را در سطح کشورمان بالا ببریم.


لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران