هفتمین سخن سرا (گزارش تصویری)

%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7

هفتمین سخن سرا در ۶ آبان برگزار شد. در این سخن سرا چهار ارائه ویژه داشتیم و آقای سعید مقدسی هم با موضوع” عناوین توییتری خلق کنید” سخنرانی کردند. در بخش کارگاه ارائه نیز هفت گروه ارائه داشتند.

برای شروع برنامه، حسام معین الدین به صحبت با شرکت کنندگان پرداخت، سپس خود را معرفی کرد و از تمامی شرکت کنندگان خواست ضمن معرفی خود، درباره تصور و نگرششان درباره سخن سرا صحبت کنند. حسام درباره ایده اصلی سخن سرا اینطور گفت: « که ایده سخن سرا زمانی شکل گرفت که با دوستانی سعی داشتیم تا هر از گاهی به صورت مرتب، دورهمی داشته باشیم و درباره موضوعاتی که به آنها علاقه داریم، ارائه دهیم تا به مرور ارائه هایمان بهبود یابد. و تا کنون ۷ بار سخن سرا را برگزار کرده ایم و بیش از ۵۰ نفر در سخن سرا ارائه داشته اند».

%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-2 %d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87

حسام معین الدین بعد از صحبت درباره سخن سرا از آقای مهشاد خاقانی دعوت کرد تا اولین ارائه را آغاز کند.

در اولین بخش سخن سرا نوبت ارائه های ویژه است. در این سخن سرا چهار ارائه ویژه داشتیم که به ترتیب عبارت بودند از؛

یک- مهشاد خاقانی مدیر آموزش گروه مشاوران آموزش بود که ارائه ای با موضوع نگرش و مدل های ذهنی داشتند.

%d9%85%d9%87%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-2

دو- ارائه محسن سعیدی از بنیانگذاران سایت ویل بی سین (willbeseen) که درباره اهمیت ویدیوهای کوتاه و همچنین نحوه ساخت یک ویدیو کوتاه ارائه داد.

%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86-2 %d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86

سه- ارائه خانم زینب شاهدی مترجم کتاب های تجسم خلاق و رشد شخصی همه جانبه، ارائه ای بسیار جذاب داشتند با عنوان اینکه ” چرا نباید استعدادهای ذاتی مان را نادیده بگیریم”.

%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-2 %d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c

چهار- آخرین ارائه ویژه، سعید باباخانی مشاوره کسب و کار در شرکت ایلیا بود که با عنوان ” مادرزادی ارائه دهنده هستیم، ولی :)” سخنرانی کرد.

%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c

مهندس سعید مقدسی منتور هفتمین سخن سرا، ارائه ای فوق العاده داشتند با عنوان ” عناوین توییتری خلق کنید”. آقای مقدسی درباره اهمیت عناوین کوتاه و ماندگار شدن آنها در ذهن صحبت کردند. ایشان ضرب المثل ها را مانند عناوین کوتاه توییری دانستند و چندین مثال از ضرب المثل ها زدند. در ارائه مهندس مقدسی همچنین به عناوینی که شرکت هایی موفقی مانند، مایکروسافت، سیسکو، استارباکس و گوگل استفاده می کنند اشاره شد.

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c-1-jpg-2

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c-56 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%db%8c-5

در بخش بعدی کارگاه ارائه، حسام معین الدین از شرکت کنندگان خواست تا با تعامل با یکدیگر، گروه هایی را تشکیل دهند و ارائه هایی ۳ دقیقه ای درباره موضوع ” اهیمت محیط زیست و تغییرات اقلیمی”  طراحی کنند. همچنین از گروه ها خواسته شد تا برای هر کدام از ارائه ها یک “عنوان توییتری” انتخاب کنند.

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87 %da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-3

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-2 %da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-4

بعد از ۳۰ دقیقه زمان استراحت و فرصت برای طراحی ارائه ها؛ نوبت به ارائه ها می رسد. ارائه های ۳ دقیقه ای را در این لینک مشاهده نمایید.

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-5

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-6 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-4

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-2 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-3

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-7-1 %d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-77

همچنین بعد از هر ارائه به تحلیل ارائه ها پرداختیم.

%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87 %d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-216

%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86 %d9%85%d9%87%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87

 

و این هم از عکس یادگاری هفتمین سخن سرا 

%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%ae%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *