کارگاه های آموزشی

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c

آکادمی ارائه ناب به عنوان گروهی که در حوزه ارائه فعالیت می کند؛ مفهوم ارائه را ابزاری برای بهبود ارتباطات ما، جهت ایجاد تاثیرگذاری و ارتباطی موثر در دنیای امروزی می داند. دنیایی پر سر و صدا که برقراری ارتباط را روز به روز سخت تر می کند.

ارائه ناب برای بهبود و تمرین مهارت های ارائه، کارگاه هایی آموزشی با عناوین و سرفصل های مختلف برگزار می کند. کارگاه هایی که با توجه به شناخت متقاضیان تدوین و طراحی می گردد. کارگاه هایی با عناوینی از جمله؛

  • ارائه ترغیب کننده
  • تصویرسازی
  • گزارش نویسی
  • آداب و معاشرت بین المللی
  • تکنیک های کنترل استرس سخنرانی
  • هوش هیجانی در برقراری ارتباط موثر

توجه
تمامی کارگاه ها به صورت خصوصی، گروهی و آنلاین قابل برگزاری هستند.

بستری برای بهبود مهارتهای ارائه

 ۳ رکن: دانش و تجربیات، تمرین و بازی و فضای مناسب، کارگاه ها را شکل می دهند

یک: دانش و تجربیات

همانطور که می دانید دانش به عنوان گذاره های درستی که برآمده از تجربه و آزمایش هستند، به عنوان محتوای اصلی این کارگاه ها در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. دانش هایی که تماما با ذکر منابع به شرکت کنندگان منتقل خواهد شد. قبل از برگزاری هر کارگاه نیز سرفصل ها و منابع در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

دو: تمرین و بازی

بدون شک برای تسریع یادگیری، برگزاری رویدادهایی به شکل مکتب خانه های قدیمی پاسخ گو نخواهند بود. در این دنیای پرسرعت باید از جدیدترین شیوه های آموزشی بهره گرفت. از جمله شیوه هایی که در این کارگاه ها انجام خواهد شد؛

نقد و اصلاح نمونه های مرتبط: در کارگاه های طراحی محتوا از این شیوه بسیار استفاده می شود.

طراحی نمونه های جدید: در کارگاه ارائه ترغیب کننده به عنوان بخش اول کارگاه از این شیوه بهره می گیریم.

بازسازی نمونه های مشابه: در کارگاه های، آداب و معاشرت، ارتباط موثر و هوش هیجانی موقعیت هایی مشابه بازسازی می شوند.

بازی های جمعی: از بازی های بسیاری در کارگاه های هوش هیجانی و سخنرانی و … استفاده می شود.

سه: فضایی مناسب

فضای مناسب برای شکل گیری بستری برای بهبود مهارت های ارائه، زمینه ساز یادگیری تسریع شده خواهد بود. این فضا از ۲ وجه اساسی برخوردار است:

ایجاد ارتباط مناسب میان شرکت کنندگان در کارگاه: ارتباط مناسب میان شرکت کنندگان موجب می شود تا فضایی دوستانه در میان شرکت کنندگان شکل بگیرد. فضای دوستانه نیز موجب ایجاد همراهی و همیاری افراد در فراگیری دانش های هر کارگاه دارد.

مکان و امکانات آموزشی: در یک دوره آموزشی امکانات می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای در بازدهی و یادگیری شرکت کنندگان داشته باشد. بدون شک فضای کلاس های سنتی و مکتب خانه ای موجب از بین رفتن فضای گفتمان در کارگاه خواهد بود. از همین رو تمامی کارگاه ها با توجه دانش های مورد نظر، انتخاب خواهند شد.

 

درخواست کارگاه آموزشی