معرفی کتاب

کتاب “ارائه ناب به سبک استیو جابز” منتشر شد

ارائه ناب استیو جابز

کتاب کارماین گالو با ترجمه روان مهندس سعید مقدسی و مهندس مهدی معین منتشر شد. کتابی که به گفته خود کارماین گالو باید توسط تمامی افرادی که می خواهند در مقابل هر مخاطبی فوق العاده ظاهر شود، خوانده شود.

ادامه نوشته »

یک فنجان قهوه با مدیران امپراتوری گوگل

google

اگر برای شما جالب است که بدانید؛ شرکت گوگل چگونه شکل گرفت و چگونه رشد کرد؟ شیوه‌های مدیریت و رهبری در گوگل کدام‌اند؟ و از همه مهمتر برای ما ارائه نابی ها؛ مهمترین مهارت از نظر این مدیران چه مهارتی است؟ بیایید تا یک فنجان قهوه با مدیران ارشد گوگل بنوشیم.

ادامه نوشته »