سومین سخن سرا؛ اصل غیرمنتظره بودن در سخنرانی

IMG_20160403_200517

سخن سرا دی ماه را با جمعی پرانرژی برگزار کردیم. این برنامه علاوه بر ارائه محمد گیوکی، پر بود از ارائه های غیر منتظره ای که حاصل کار تیمی عزیزان شرکت کننده بود. در ضمن علاوه بر ارائه های فردی و گروهی، بازیی را ترتیب دادیم، با نام” توقف و بالعکس” که امیدواریم …

ادامه نوشته »

دومین سخن سرا؛ اصل سادگی در ماندگار کردن سخنرانی

IMG_20160403_201335

در این برنامه سخن سرا سعی بر این بود تا با درگیر کردن، مشارکت و کار گروهی شرکت کنندگان مهارتهای ارتباطی را تقویت نمود. در این برنامه تمامی ارائه ها از جمله ارائه حسام معین الدین در بخش ارائه ویژه توسط محمد گیوکی بررسی شد و نقاط مثبت و منفی آنان …

ادامه نوشته »

سخن سرا شهریور ۹۴؛ چگونه جذاب و ماندگار سخنرانی کنیم؟

IMG_20160403_201630

در سلسله نشست سخن سرا سعی بر این است که از روش های تاثیر گذار آموزشی از جمله تمرین و کارگروهی در جهت بهبود مهارتهای ارتباطی بهره جست. از همین رو بخش های متنوعی را ترتیب دادیم، که در نشست شهریور به این ترتیب می باشد: نمایش سخنرانی آقای کن رابینسون در برنامه …

ادامه نوشته »