سخن سرا شهریور ۹۴؛ چگونه جذاب و ماندگار سخنرانی کنیم؟

IMG_20160403_201630

در سلسله نشست سخن سرا سعی بر این است که از روش های تاثیر گذار آموزشی از جمله تمرین و کارگروهی  در جهت بهبود مهارتهای ارتباطی بهره جست. از همین رو بخش های متنوعی را ترتیب دادیم، که در نشست شهریور به این ترتیب می باشد: نمایش سخنرانی آقای کن رابینسون در برنامه …

ادامه نوشته »