بایگانی برچسب: کارماین گالو

کتاب “ارائه ناب به سبک استیو جابز” منتشر شد

ارائه ناب استیو جابز

کتاب کارماین گالو با ترجمه روان مهندس سعید مقدسی و مهندس مهدی معین منتشر شد. کتابی که به گفته خود کارماین گالو باید توسط تمامی افرادی که می خواهند در مقابل هر مخاطبی فوق العاده ظاهر شود، خوانده شود.

ادامه نوشته »